Sākums » 2017

Year: 2017

Pirmais Latvijas Bioekonomikas forums – Daugmalē, 5. un 6.decembrī

LATVIJAS BIOEKONOMIKAS FORUMS Lai gan Latvijā ir īstenotas daudzas iniciatīvas, kas saistītas ar bioekonomiku, bioekonomikas koncepts vietējiem attīstības veicinātājiem daudzkārt ir neskaidrs. Ziemas foruma mērķis ir radīt vienotu izpratni par koncepta būtību dažādām iesaistītajām pusēm, kuras ir ieinteresētas izmantot jauno pieeju lauku attīstībai. Līdzteku izpratnes veicināšanai, koncepta izpratne ļaus vietējo rīcības grupu pārstāvjiem izveidot sadarbības iniciatīvas, iekļaujot šo tēmu starpteritoriālu un starpvalstu projektos, a...
Lasīt visu

Informatīvais seminārs par LEADER projektu programmu, 1.decembrī, Ķekavas kultūras namā

Biedrība "Partnerība «Daugavkrasts»" aicina visus interesentus uz informatīvo semināru par projektu iesniegumu sagatavošanu konkursa 2.kārtas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.g. apakšpasākumā «Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju», kas notiks 2017.gada 1.decembrī plkst. 10.00 Ķekavas kultūras namā, Mazajā zālē, Gaismas iela 17, Ķekava. Darba kārtība: 09.45 Semināra dalībnieku reģistrācija. 10.00 VRG «PARTNERĪBA «DAUGAVKRASTS»» ieskatam par LEADER programmu un biedrību «Partnerība «Daugavkrasts»». Projekta iesnieguma sa...
Lasīt visu

Dalība seminārā Ungārijā

No 2017.gada 8. - 11. novembrim biedrība "Partnerība "Daugavkrasts"" piedalījās The third European seminar on CLLD "Capitalising on CLLD experiences - Building resilient local communities", Ungārijā. Pasākuma mērķis:Sabiedrības virzītas vietējās attīstības identificēšana šobrīd un iespējamo risinājumu tās virzībai nākotnē meklējumi. CLLD pieredzes izmantošana - elastīgu vietējo kopienu veidošana. Vispirms tika sniegts ieskats pašreizējā situācija Ungārijā un Citās ES valstīs. Tad notika grupu diskusijas, to rezultātu apkopojums un preze...
Lasīt visu

Bērnu deju kolektīvam “Daina” jauni tautas tērpi

Biedrība “Dejas pasaule”, gatavojoties Latvijas simtgades svinībām, aktīvi uzsākusi tautas tērpu darināšanu tērpu demonstrēšanai un izglītojošajiem pasākumiem, kuros varēs skatīt ne tikai etnogrāfiski pareizi darinātu tērpu, bet arī uzskatāmi iepazīties ar tā valkāšanas tradīcijām. Lauku atbalsta dienests 2016. gada 21. oktobrī apstiprināja projektu “Greznākie tautas tērpi Latvijas simtgadei”. Projekts izstrādāts, pamatojoties uz biedrības “Partnerība” Daugavkrasts vietējo attīstības stratēģiju. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 1...
Lasīt visu

Noslēgusies Ķekavas parka pirmās kārtas būvniecība

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda atbalstu realizēts 2016. gada vasaras nogalē uzsāktais Ķekavas parka pirmās kārtas būvniecības projekts, kura ietvaros labiekārtota 1,5 ha plaša teritorija starp Rīgas ielu, Skolas ielu, mazo stadionu un Ķekavas upi. Parka teritorijā izbūvēts bruģa seguma gājēju ceļš aptuveni 450 m garumā un teju 120 m gara koka laipa ar paplatinājumiem, kur novietoti soli Ķekaviņas plūduma vērošanai. Pie stadiona Skolas ielā izbūvētas kāpnes un panduss, atvieglojot pārvietošanos ar velosipēdiem un bērnu ratiņiem. Savukārt ...
Lasīt visu

Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” izsludina LEADER projektu konkursa 2.kārtu

Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 2.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. g. apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projektu iesniegumus pieņems no 2017. gada 15. novembra līdz 2017. gada 15. decembrim PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA: Projektu iesniegumus var iesniegt līdz 2017. gada 15. decembrim elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS) vai, saskaņā ar Elektronisko dokum...
Lasīt visu

Biedrība “Latvijas Bridža federācija” realizē LEADER projektu

Biedrība “Latvijas Bridža federācija” realizējot LEADER projektu TEHNISKĀ APRĪKOJUMA KOMPLEKTA IEGĀDE BRIDŽA APMĀCĪBU NODROŠINĀŠANAI ĶEKAVAS NOVADĀ un saņemot Lauku atbalsta dienesta ELFLA finansējumu, iegādājusies nepieciešamo inventāru bridža apmācību nodrošināšanai. Projekta mērķis ir vietējās rīcības grupas “Partnerība Daugavkrasts” teritorijas iedzīvotāju labklājības paaugstināšana un dabas un kultūrvides attīstības veicināšana, kā arī sporta infrastruktūras attīstības dažādošana, veselīga dzīvesveida veicināšana, iedzīvotāju sabiedris...
Lasīt visu

Partnerības “Daugavkrasts” plānotais sadarbības projekts

2017.gada 16.augustā Jelgavas novadā norisinājās BDR “Partnerība laukiem un jūrai” ,  BDR Partnerība “Daugavkrasts”, BDR “Ropažu un Garkalnes partnerība”, BDR ”Lauku partnerība Lielupe”, BDR “Stopiņu un Salaspils partnerība” organizēts Sadarbības projekta plānošanas pasākums par tēmu "ZIRGU IZMANTOŠANAS IESPĒJAS ŠODIEN UN RĪT"  Pasākuma mērķa grupa: zirgu staļļu īpašnieki un apsaimniekotāji attiecīgās VRG teritorijās (Tukuma, Engures, Ķekavas, Ropažu, Garkalnes, Salaspils, Stopiņu, Jelgavas un Ozolnieku novados) Pasākuma mērķis: Apzināt d...
Lasīt visu

Biedrība BBAClub.lv realizē LEADER programmas projektu “Retro moto darbnīca Ķekavā”.

BDR BBAClub.lv ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam realizē LEADER programmas projektu “Retro moto darbnīca Ķekavā”. Projekta mērķis ir retro moto mīļiem un citiem interesentiem sniegt iespēju iegūt un paplašināt zināšanas retro moto restaurēšanā, iekšdedzes dzinēju uzbūvē un pamatdarbības principos, kā arī klubā iesaistītajiem piedalīties moto tehnikas restaurēšanā, tehnikas sagatavošanā un to demonstrēšanā/testēšanā retro moto sacensībās. Viens no biedrības pamatmērķiem i...
Lasīt visu

Aicinām pieteikt dalību LADDER projekta 4.aktivitātei!

Informācija par projektā paredzēto 4.aktivitāti tālākizglītības jomā! Biedrība «Partnerība «Daugavkrasts»» realizē LPS (Latvijas Pašvaldību savienības) administrētā LADDER - Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising Awareness” projekta «Ilgtspējīgas attīstības izglītības pasākumu īstenošana Ķekavas novadā par mūžizglītības un atkritumu šķirošanas tēmām inovatīvu un atraktīvu pasākumu veidā» aktivitātes. Pirmā no aktivitātēm norisinājās 26. maijā, kad pasākuma «Ķekavas novada bērnu sporta spēles Ķekavā» ietvaros da...
Lasīt visu
Top
Mainīt izmēru