Sākums » 2016 » December

Month: December 2016

Apstiprināts lēmums par biedrības “Zelta rati” zirga pajūgu ratu iegādi

Biedrība ''Zelta rati'' saņēmusi  LAD lēmumu par projekta , Nr. 16-04-AL09-A019.2202-000007 '' Zirga pajūgu ratu iegāde iedzīvotāju atpūtas iespēju dažādošanai un pajūgu braukšanas sporta treniņu nodrošināšanai'', apstiprinājumu. Projekta mērķis - vietējās rīcības grupas ''Partnerība '' Daugavkrasts'''' teritorijā dažādot sabiedrības atpūtas un fizisko aktivitāšu iespējas, dažādu grupu cilvēkus publiskos pasākumos vizinot speciāli pielāgotos zirga pajūgu ratos. Pateicoties ratu speciālajam aprīkojumam, ar tiem būs atvieglota zirga vadīšana c...
Lasīt visu

Biedrība “Agates sports” ir iegādājusies aprīkotu traktoru jāšanas sporta treniņu laukumu uzkopšanai un uzturēšanai.

Biedrība “Agates sports” ir iegādājusies aprīkotu traktoru jāšanas sporta treniņu laukumu uzkopšanai un uzturēšanai. Biedrība “Agates Sports” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija) apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr.16-04-AL09-A019.2202-000006 ir iegādājusies traktoru ar papildaprīkojumu jātni...
Lasīt visu

Biedrība “Partnerība “Daugavkrasts”” piedalās ERASMUS+ projektā Polijā

Pasākums: Projekta “Glocalization in adult education” tikšanās Norises laiks un vieta: 12. – 14. decembris, 2016, Gdow, Polija Tikšanās laikā bija iespēja iepazīt Polijas VRG “Dolina Raby” (http://dolinaraby.pl/about-as-in-english/) darbības principus un mūžizglītības iespējas vietējā kopienā, kā arī prezentēt Latvijas VRG stratēģiju pamatnostādnes un rast ierosonājumus savstrapējai sadarbībai ar polijas un Slovākijas VRG. Uzzinājām arī par KOLPING globālās idejas īstenošanas risinājumiem Polijā un Slovākijā. Latvijā KOLPING pārstāvnie...
Lasīt visu
Top
Mainīt izmēru