Sākums » 2015 » November

Month: November 2015

Pieņemti Ministru kabineta noteikumi darbību īstenošanai saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

30.oktobrī publicēti Ministru kabineta noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju", kas nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā lauku attīstībai - LEADER projektu realizēšanai. Saskaņā ar ES KOMISIJAS REGULAs (ES) Nr. 1407/2013 (2013. gada 18. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu d...
Lasīt visu
Top
Mainīt izmēru