Sākums » 2015 » August

Month: August 2015

Apgūstam atkritumu šķirošanas iemaņas

Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” realizē Latvijas vides aizsardzības fonda un Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansēto projektu „Draudzīgi dabai”, kura mērķis ir veicināt Ķekavas novada iedzīvotāju vides izglītību un audzināšanu atkritumu šķirošanas jomā. Projekta realizācija sniedz iespējas iedzīvotājiem atsvaidzināt un uzlabot savas zināšanas atkritumu šķirošanas jomā. Turklāt šo zināšanu atsvaidzināšanas process notiek atraktīvā veidā, izmantojot “Laimes rata” spēles elementus. Šovasar Ķekavā, gadatirdziņu laikā jau notikuši trīs ...
Lasīt visu

Uzsākts darbs pie Ķekavas novada fonda izveides!

Ir noslēgusies Borisa un Ināras Teterevu fonda izsludinātā konkursa "No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai" 2.kārta, kuras ietvaros tika izvērtēts Ķekavas novada foruma organizatoru darbs un sasniegtie rezultāti, kā arī Ķekavas novada fonda attīstības redzējums. Borisa un Ināras Teterevu fonds atzinīgi novērtē līdz šim paveikto un aicina Ķekavas novada rosīgos iedzīvotājus turpināt ceļu Ķekavas novada fonda izveidē.
Lasīt visu

Zemkopības ministrija apstiprina VRG “Partnerība “Daugavkrasts”” projekta iesniegumu

Zemkopības ministrija informē, ka saskaņā ar 2015.gada 10.jūnija Zemkopības ministrijas rīkojumu Nr.88 izveidotā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komiteja ir izvērtējusi biedrības "Partnerība "Daugavkrasts"" projekta iesniegumu un pieņēmusi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai" 34.1.1. apakšpunktā minēto lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu. VRG "Partne...
Lasīt visu
Top
Mainīt izmēru