Sākums » 2015

Year: 2015

Apstiprināta biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” izstrādātā sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģija

2015.gada 25.novembrī padomes sēdē apstiprināta biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” izstrādātā sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģija. Stratēģija iesniegta tālakai apstiprināšanai Lauku atbalsta dienestā. Zemkopības ministrijas Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komiteja ir apstiprinājusi VRG "Partnerība "Daugavkrasts"" iesniegto SVVA stratēģiju 2016.gada 19.februārī. Stratēģija pieejama šeit.
Lasīt visu

Izstrādāts pētījums „Biedrības “Partnerība Daugavkrasts”” stratēģijas” ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai”

Pēc biedrības "Partnerība "Daugavkrasts"" izstrādāts pētījums „Biedrības “Partnerība Daugavkrasts”” stratēģijas” ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai”. Pētījumu izstrādāja SIA “Projekts 3i”. Izvirzītie pētījuma uzdevumi: 1. Apkopot esošajā attīstības stratēģijā un vidusposma izvērtējumā iekļauto statistisko informāciju, veikt novērtējumu par izmaiņām rādītājos 2. Izvērtēt stratēģijas ieviešanas gaitu no administratīvā viedokļa 3. Izvērtēt ieviestos vai ieviešanā esošos projektus, kas finansēti ...
Lasīt visu

Pieņemti Ministru kabineta noteikumi darbību īstenošanai saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

30.oktobrī publicēti Ministru kabineta noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju", kas nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā lauku attīstībai - LEADER projektu realizēšanai. Saskaņā ar ES KOMISIJAS REGULAs (ES) Nr. 1407/2013 (2013. gada 18. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu d...
Lasīt visu

Tiek sagatavota sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2015. – 2020. gadam

Biedrība „Partnerība Daugavkrasts” aicina visus interesentus 2015. gada 19. oktobrī uz sabiedrisko apspriešanu par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam sagatavoto projektu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)". Sabiedriskās apspriešanas norises vieta – Doles Tautas nams, Mazā zāle, 3. stāvs, Rīgas iela 26 (pretī baznīcai), Ķekava. Norises laiks – 2015. gada 19. oktobris plkst. 18:00. Aicinām iera...
Lasīt visu

Saudzē dabu – šķiro atkritumus!

  Viens no būtiskiem aspektiem atkritumu apsaimniekošanas jomā ir sabiedrības attieksme, līdzdalība un iedzīvotāju informētība. Vislabāk izpratne veidojas, ja zināšanas tiek apgūtas kopš mazotnes. Tādēļ biedrība “Partnerība “Daugavkrasts”” realizējot Latvijas vides attīstības fonda (LVAF) un Ķekavas novada pašvaldības finansēto projektu “Draudzīgi dabai”, vienā no projekta aktivitātēm iesaistīja novada skolotājus, lai bērniem saprotamā veidā pastāstītu par videi draudzīgu dzīvesveidu. 16. septembrī visās novada skolās 1. - 4. kla...
Lasīt visu

Apgūstam atkritumu šķirošanas iemaņas

Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” realizē Latvijas vides aizsardzības fonda un Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansēto projektu „Draudzīgi dabai”, kura mērķis ir veicināt Ķekavas novada iedzīvotāju vides izglītību un audzināšanu atkritumu šķirošanas jomā. Projekta realizācija sniedz iespējas iedzīvotājiem atsvaidzināt un uzlabot savas zināšanas atkritumu šķirošanas jomā. Turklāt šo zināšanu atsvaidzināšanas process notiek atraktīvā veidā, izmantojot “Laimes rata” spēles elementus. Šovasar Ķekavā, gadatirdziņu laikā jau notikuši trīs ...
Lasīt visu

Uzsākts darbs pie Ķekavas novada fonda izveides!

Ir noslēgusies Borisa un Ināras Teterevu fonda izsludinātā konkursa "No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai" 2.kārta, kuras ietvaros tika izvērtēts Ķekavas novada foruma organizatoru darbs un sasniegtie rezultāti, kā arī Ķekavas novada fonda attīstības redzējums. Borisa un Ināras Teterevu fonds atzinīgi novērtē līdz šim paveikto un aicina Ķekavas novada rosīgos iedzīvotājus turpināt ceļu Ķekavas novada fonda izveidē.
Lasīt visu

Zemkopības ministrija apstiprina VRG “Partnerība “Daugavkrasts”” projekta iesniegumu

Zemkopības ministrija informē, ka saskaņā ar 2015.gada 10.jūnija Zemkopības ministrijas rīkojumu Nr.88 izveidotā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komiteja ir izvērtējusi biedrības "Partnerība "Daugavkrasts"" projekta iesniegumu un pieņēmusi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai" 34.1.1. apakšpunktā minēto lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu. VRG "Partne...
Lasīt visu

APKOPOTI ĶEKAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJU FORUMA REZULTĀTI

Ķekavas novada Iedzīvotāju forums norisinājās 2015.gada 28.martā, Ķekavas vidusskolā, Gaismas ielā 9, Ķekavā. Foruma mērķis bija radīt pamatu Ķekavas novada kopienu fonda izveidei, sekmēt dažādu sabiedrības grupu un sektoru sadarbību, iedzīvotāju līdzdalību vietējās kopienas plānošanā un plānotā īstenošanā, veicinot Ķekavas novada attīstību. Forumā piedalījās 130 novada iedzīvotāji, tajā skaitā uzņēmēji, pašvaldības un NVO organizāciju pārstāvji, skolotāji, pensionāri un jaunieši, lai pārrunātu vietējās problēmas un vienotos par iespējamiem t...
Lasīt visu

Aicinām uz ĶEKAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJU FORUMU

2015.gada 28.martā plkst. 9.30 Ķekavas vidusskolā būs aizraujošs, reizē arī ļoti praktisks, uz iniciatīvu un rezultatīvu darbību vērsts pasākums, kura laikā – radīsim un dalīsimies idejās par novada nākotni, vienosimies par to, kas nepieciešams Ķekavas novadam un ikvienam novada iedzīvotājam, lemsim par darbiem, kas uzlabos mūsu dzīvi novadā. Nāc un piedalies! Darba kārtība
Lasīt visu
Top
Mainīt izmēru