Sākums » 2012

Year: 2012

Projektu konkurss Ķekavas novadam

“Partnerība Daugavkrasts” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 6.kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Lejupielādēt aprakstu.
Lasīt visu

Cenu aptauja pētījumam

Cenu aptauja pētījumam Partnerība ”Daugavkrasti” projekta "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritoriju aktivizēšana" ietvaros veic  pētījumu par  partnerības „Daugavkrasts” izstrādātās teritorijas attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējumu.Pētījuma mērķis: Pētījums mērķis ir izanalizēt stratēģijas ieviešanas procesu, formas, ar kurām ieviesta stratēģija un stratēģijas loma novada attīstībai kopumā, lai izanalizētu sasniegumus un trūkumus nākamā plānošanas perioda stratēģijas izstrādei.Šobrīd veicam cenu aptau...
Lasīt visu

Darba uzdevums

Darba uzdevums Pētījums ” Partnerības „Daugavkrasti” teritorijas attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums”   Darba uzdevums ir veikt partnerības „Daugavkrasts” izstrādātās teritorijas attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējumu. Pētījums mērķis ir izanalizēt stratēģijas ieviešanas procesu, formas, ar kurām ieviesta stratēģija un stratēģijas loma novada attīstībai kopumā, lai izanalizētu sasniegumus un trūkumus nākamā plānošanas perioda stratēģijas izstrādei. Pētījuma rezultātu izmantošana: Atbilstoši pētījuma rezultātiem, partnerībai ...
Lasīt visu
Top