Sākums » 2010 (Page 2)

Year: 2010

Projekts “Ķekavas skaņa”

Biedrība „Futbola skola ”METTA”” 2009.gadā sagatavoja projekta pieteikumu „Ķekavas skaņa”, kurš tika iesniegts biedrības „Partnerība Daugavkrasts” izsludinātajā 1.projektu konkursu kārtā, Rīcībā: Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūras elementu un to pieejamības attīstība, veicināt (more…)
Lasīt visu

Pprojekts “Vienoti dabai”

Zemnieku saimniecības „Valmoniras” projektu Vienoti dabai. Tā ietvaros tiks iegādāti un uzstādi bērnu un jauniešu rotaļu un sporta elementi, divas kanoe laivas ar airiem un glābšanas vestē, kā arī batuts. Minētās aktivitātes ļaus dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas. Projekta kopējā summa ir 8688.00 Ls. Projekts tiks īstenots līdz 2010.gada septembrim.
Lasīt visu

Projekts „Vienoti sportā un atpūtā”

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir apstiprinājis biedrības „Aste gredzenā” izstrādāto projektu „Vienoti sportā un atpūtā”, nr. 09-04-LL10-LA13202 – 000006, kurš tika iesniegts biedrības „Partnerība Daugavkrasts” izsludinātajā 1. projektu konkursu kārtā, Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes paaugstināšana”. Šobrīd ir uzsākta projekta realizācija.   (more…)
Lasīt visu

Projekts Amatniecības darbnīcas “Upeslejas”

SIA "Personāls Plus"  2009.gadā sagatavoja projekta pieteikumu Amatniecības darbnīcas "Upeslejas" izveide Daugmalē, kurš tika iesniegts biedrības „Partnerība Daugavkrasts” izsludinātajā 1.projektu konkursu kārtā, Rīcībā 3. Amatniecības un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbības veidu prasmju nodošana interesentiem, radošo darbnīcu attīstība un demonstrējumu pieejamības veicināšana.   (more…)
Lasīt visu

Biedrības „Partnerība Daugavkrasts”kontaktinformācija

Padome 1. Padomes priekšsēdētājs ( ELFLA ) – Astrīda Vītola ( EZF) – Jānis Ruško 2. ELFLA Padomes locekļi: Ilgvars Bite ( z/s „Valmoniras”) Ansis Garda ( biedrība „Cita Ķekava”) Vita Timermane 3. EZF Padomes locekļi: Edvīns Šusts ( SIA „Priedmalas T”) Iveta Grūbe Edgars Zālītis ( biedrība „Cita Ķekava”) Valde Valdes priekšsēdētājs – Māris Belovs Valdes loceklis – Māris Ozoliņš Biedrības „Partnerība Daugavkrasts” biroja vadība un kontakti ELFLA Administratīvais vadītājs – Māris Belovs e-pasts: daugavkrasts@inbox.lv; mari...
Lasīt visu

Nāc un uzlabo savas dzīves kvalitāti ar LEADER

Sākšu ar nelielu priekšvēsturi – kas īsti ir LEADER pieeja, un ko tā nozīmē? LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām. (more…)
Lasīt visu

Partnerības “Daugavkrasts” apraksts

1.1. Vietējās rīcības grupas darbības raksturojums. 2008. gada 19. augustā tika nolemts dibināt biedrību „Partnerība „Daugavkrasts””. Biedrības dibinātāji ir Ķekavas pagasta pašvaldība, Daugmales pagasta padome, biedrība ”Cita Ķekava”, biedrība „Doles Saviesīgā biedrība”, SIA „Priedmalas T”, zemnieku saimniecība „Valmoniras”.  1.1.1. Darbības mērķis: Veicināt ilgtspējīgu attīstību Ķekavas novada teritorijā, pārstāvot sabiedrības intereses tās attīstībā. 1.1.2. Darbības uzdevumi mērķu sasniegšanai: 1. veicināt sabiedrības iniciatīvu, k...
Lasīt visu

Biedrības „Partnerība Daugavkrasts” 2008. – 2009.gadā organizētie pasākumi un dalības pasākumos

Organizētie pasākumi Vislatvijas 1.Garšaugu festivāls Piedzīvojumu sacensības „X-trail” Pieredzes apmaiņas brauciens uz Bauskas rajona lauku partnerību Izsludināts Mazo projektu līdzfinansēšanas konkurss, iesniegti 13 projekti, atbalstīti – 8 projekti. Organizēti 2 semināri projektu pieteicējiem par projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanu Uzņemta ciemos Jaunpils partnerība „Upe 8” Kopīgi ar Latvijas Lauku Forumu organizēta konference „Lauku skolas – vietējās attīstības sirds” Daugmalē (more…)
Lasīt visu

Lauku partnerība „Upe 8” ciemojās pie biedrības „Partnerība Daugavkrasts”

Saules apspīdēta un pirmo sārto kļavlapu apspīdēta pienāca sestdiena, 19.septembris, kad viesos pie biedrības „Partnerība Daugavkrasts” ciemojās Jaunpils dārzkopji un Lauku partnerības „Upe 8” biedri un kolēģi. Apciemojuši rīta pusē Bulduru dārzkopības tehnikumu, kur norisinājās ikgadējā „Rudens stādu parāde”, kolēģi un domubiedri no lauku partnerības „Upe 8” draudzīgi devās apciemot Ķekavas novadā esošo biedrību „Partnerība Daugavkrasts”, kur viņus sagaidīja biedrības „Partnerība Daugavkrasts” valdes priekšsēdētājs Māris Belovs. Tālākais ceļš ...
Lasīt visu
Top