Sākums » 2010 » May

Month: May 2010

LEADER – Normatīvā bāze

Ministru kabineta 2008. gada 7. jūlija noteikumi Nr. 515 ar grozījumiem 07.07.2008. MK noteikumi Nr. 515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai" ar grozījumiem: 28.04.2009. MK noteikumi Nr. 375 22.12.2009. MK noteikumi Nr. 1510 Konsolidēto redakciju skatīt šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=178093&from=off Skatīt arī Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē: http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/1059/ (more…)
Lasīt visu
Top
Mainīt izmēru