Sākums » 2010 » April

Month: April 2010

Biedrības „Partnerība Daugavkrasts” aktuālā informācija

Uzsākot EZF ( Eiropas Zivsaimniecības Fonda)  līdzekļu apguvi LEADER programmas ietvaros, biedrība „Partnerība Daugavkrasts” ir izstrādājusi Vietējās attīstības stratēģiju Eiropas Zivsaimniecības Fonda finansējuma apguvei. Šā gada februārī Lauku Atbalsta Dienests ir apstiprinājis biedrības „Partnerība Daugavkrasts” izstrādāto stratēģiju Eiropas Zivsaimniecības Fonda finansējuma apguvei Partnerības teritorijā esošajām zivsaimniecībai nozīmīgām teritorijām. (more…)
Lasīt visu

Projekts “Ķekavas skaņa”

Biedrība „Futbola skola ”METTA”” 2009.gadā sagatavoja projekta pieteikumu „Ķekavas skaņa”, kurš tika iesniegts biedrības „Partnerība Daugavkrasts” izsludinātajā 1.projektu konkursu kārtā, Rīcībā: Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūras elementu un to pieejamības attīstība, veicināt (more…)
Lasīt visu

Pprojekts “Vienoti dabai”

Zemnieku saimniecības „Valmoniras” projektu Vienoti dabai. Tā ietvaros tiks iegādāti un uzstādi bērnu un jauniešu rotaļu un sporta elementi, divas kanoe laivas ar airiem un glābšanas vestē, kā arī batuts. Minētās aktivitātes ļaus dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas. Projekta kopējā summa ir 8688.00 Ls. Projekts tiks īstenots līdz 2010.gada septembrim.
Lasīt visu

Projekts „Vienoti sportā un atpūtā”

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir apstiprinājis biedrības „Aste gredzenā” izstrādāto projektu „Vienoti sportā un atpūtā”, nr. 09-04-LL10-LA13202 – 000006, kurš tika iesniegts biedrības „Partnerība Daugavkrasts” izsludinātajā 1. projektu konkursu kārtā, Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes paaugstināšana”. Šobrīd ir uzsākta projekta realizācija. (more…)
Lasīt visu

Projekts Amatniecības darbnīcas “Upeslejas”

SIA "Personāls Plus"  2009.gadā sagatavoja projekta pieteikumu Amatniecības darbnīcas "Upeslejas" izveide Daugmalē, kurš tika iesniegts biedrības „Partnerība Daugavkrasts” izsludinātajā 1.projektu konkursu kārtā, Rīcībā 3. Amatniecības un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbības veidu prasmju nodošana interesentiem, radošo darbnīcu attīstība un demonstrējumu pieejamības veicināšana. (more…)
Lasīt visu
Top
Mainīt izmēru