Sākums » 2010

Year: 2010

Paskaidrojums par spēli “that’s eUrope“

Eiropas spēlē “that’s eUrope“ interneta tiešsaistē mācību stundās vienlaicīgi tiekas divas klases vai jauniešu grupas no Eiropas Savienības viena pret otru. Spēlei var pieteikties laika periodā no 20.10.2010 līdz 31.08.2011. Lai pieteiktos uz spēli katrai komandai nepieciešama parole, kas tiek automātiski piešķirta pēc komandas reģistrācijas interneta adresē www.european-online-learning.eu/registration. Ar to pašu paroli ir  iespējams reģistrēt vairāku spēļu datumus.Lai veiksmīgāk sagatavotos spēlei, katrai komandai kā kontaktpersonai ir...
Lasīt visu

Eiropas  spēle  jauniešiem  “That’s Europe”

Ar Eiropas Komisijas Jaunatnes rīcības programmas “Jaunieši darbībā“ un Vācijas federālās valdības Preses un Iedzīvotāju informācijas biroja atbalstu, organizācija „Bürger Europas eV“ šobrīd veic Eiropas mēroga jauniešu projektu. Organizācijas pārstāvis Latvijā ir biedrība „Partnerība Daugavkrasts“. (more…)
Lasīt visu

Ķekavas lauksaimnieku pieredzes apmaiņas brauciens uz intensīvās augļkopības saimniecībām Jelgavas novadā.

Pieredzes apmaiņas brauciens notika VLT programmas LV/14 „Iepazīšanās ar intensīvās augļkopības saimniecībām un lauku ekonomikas dažādošanas iespējām” ietvaros 2010.gada 17.septembrī. Tajā piedalījās 24 Ķekavas novada lauksaimnieki. Brauciena mērķis bija iepazīties ar intensīvo augļu, ogu dārzu saimniecībām un augļkopības saimniecību ekonomisko iespēju dažādošanu. Dalībnieki apmeklēja divas vidēja lieluma saimniecības, kuru saimnieki iepazīstināja ar savu saimniecību un produkcijas realizācijas metodēm tirgū. (more…)
Lasīt visu

“Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 1. kārta

“Partnerība Daugavkrasts” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa I kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.   (more…)
Lasīt visu

LEADER – Normatīvā bāze

Ministru kabineta 2008. gada 7. jūlija noteikumi Nr. 515 ar grozījumiem 07.07.2008. MK noteikumi Nr. 515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai" ar grozījumiem: 28.04.2009. MK noteikumi Nr. 375 22.12.2009. MK noteikumi Nr. 1510 Konsolidēto redakciju skatīt šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=178093&from=off Skatīt arī Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē: http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/1059/ (more…)
Lasīt visu

Biedrības „Partnerība Daugavkrasts” aktuālā informācija

Uzsākot EZF ( Eiropas Zivsaimniecības Fonda)  līdzekļu apguvi LEADER programmas ietvaros, biedrība „Partnerība Daugavkrasts” ir izstrādājusi Vietējās attīstības stratēģiju Eiropas Zivsaimniecības Fonda finansējuma apguvei. Šā gada februārī Lauku Atbalsta Dienests ir apstiprinājis biedrības „Partnerība Daugavkrasts” izstrādāto stratēģiju Eiropas Zivsaimniecības Fonda finansējuma apguvei Partnerības teritorijā esošajām zivsaimniecībai nozīmīgām teritorijām. (more…)
Lasīt visu
Top
Mainīt izmēru