Pieredzes brauciens pie nevalstiskajām organizācijām Kurzemes pusē

Partnerība Daugavkrasts, noslēdzot Aktīvo iedzīvotāju fonda Kapacitātes projekta “Partnerības Daugavkrasts kapacitātes stiprināšana jaunas funkcijas attīstīšanai” realizāciju, aicina savus biedrus un sadarbības partnerus pieredzes braucienā pie Kuldīgas, Aizputes, Ziemupes un Liepājas nevalstiskā sektora organizācijām, lai iepazītu nevalstisko organizāciju sadarbības platformas, sadarbības formas un pašu organizāciju darbību. Brauciens norisināsies 2022.gada 27.-28.maijā. Pieteikšanās līdz 2022.gada 25.maijam šajā saitē:https://ej.uz/pier...
Lasīt visu

NVO vienā laivā ar Juri Žilko

2022.gada 21.maijā biedrība “Ūdensmalu attīstībai” sadarbībā ar biedrību “Partnerība “Daugavkrasts”, Ķekavas novada domi, Daugavas muzeju, biedrību “Zaļā līdaciņa”, biedrību “Solis tuvāk” un daugaviešu kopienu pārstāvjiem aicina uz ūdensmalu atvēršanu Ķekavā, Sudrabgārņa krastā Dārznieku ielā 13, Doles salas krastā pie Daugavas muzeja, Alejās un Katlakalna Baltajā kāpā. Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai a...
Lasīt visu

Sadarbībā ar vadošo “Providus” pētnieci izstrādā vadlīnijas sabiedrības līdzdalībai Ķekavas novadā

Partnerība “Daugavkrasts” šodien publisko domnīcas “Providus” vadošās pētnieces Līgas Stafeckas izstrādātās vadlīnijas sabiedrības līdzdalībai Ķekavas novada pašvaldībā. Rekomendācijas ir izstrādātas vairāk nekā gadu ilgušā mērķtiecīgi virzītā diskusiju un pārmaiņu procesā.  Tās kalpos par sadarbības ceļa karti kā pašvaldības darbam sabiedrības labā, tā NVO kontaktpunkta Partnerības “Daugavkrasts” interešu pārstāvības, resursu un zināšanu pārneses darbā. Vadlīnijas ir pieejamas Partnerības “Daugavkrasts” mājaslapā: https://ej.uz/vadlīnijas_sada...
Lasīt visu

Mežiniekos lepojas ar kopīgi radīto puķu dobi

Biedrība “Mežinieku apkaimes attīstībai” ir ļoti gandarīta par kopīgiem spēkiem radīto puķu dobi Plakanciemā un pateicas visiem atbalstītājiem un darboņiem par nesavtīgo brīvprātīgo ieguldījumu Mežinieku apkaimes labā. Jau pagājušā rudenī Mežinieku kopienā radās ideja, ka Plakanciema centrā aizaugušais trijstūris, kas izveidojies starp ceļiem, būtu pārveidojams puķu dobē. Un tā jau vairākas dienas pirms Lielās talkas sākās darbi pie dobes izveides: tā tika pārrakta, līdzināta zeme, lasīti akmeņi, ieklāti zari, mēsli, melnzeme, lai talkas die...
Lasīt visu

Aicina Latvijas ciemus lepoties ar kopienās paveikto un pieteikties atpazīstamības zīmei “Viedais ciems 2022”

“Lauki ir mūsu sabiedrības struktūra un mūsu ekonomikas asinsrite. Lauki ir mūsu identitātes un ekonomiskā potenciāla galvenā sastāvdaļa. Mēs lolosim un saglabāsim savus lauku apvidus un ieguldīsim to nākotnē,” ar šiem Eiropas Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas vārdiem Eiropas Komisija 2021. gada 30. jūnijā publicēja Eiropas ilgtermiņa vīziju lauku teritorijām 2040. gadam, kuras nozīmīga daļa ir arī  kustība “Viedie ciemi”. Biedrība "Latvijas Lauku forums" aicina Latvijas ciemus un kopienas dalīties to vieduma atslēgās, piesak...
Lasīt visu

Laimes bļoda saņēmusi Dižprojekts2021 titulu!

2022.gada 28.aprīlī Latvijas Lauku foruma organizētajā vietējo rīcības grupu pasākumā Preiļos notika ilggadējās iniciatīvas LEADER Dižprojekts apbalvošana. Šis vakars atnesa priecīgu ziņu Partnerībai Daugavkrasts un SIA BeATUS, kuras realizētais projekts Laimes bļoda ieguva Dižprojekts2021 nomināciju! Projekts ieguva arī balvu kā atbalstītākais projekts interneta vietņu balsotāju vidū.                     Par projektu: PROJEKTA NOSAUKUMS: Pamatlīdzekļu...
Lasīt visu

Partnerība izvērtējusi LEADER 7.kārtas projektus

Laika periodā no 2022.gada 1.februāra līdz 28.februārim Partnerībā Daugavkrasts bija izsludināta 7.kārtā LEADER projektu iesniegšanai visās rīcībās. Kopā tika iesniegti 30 projekti. 1.rīcībā “Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana” iesniegti 19 projekti, no kuriem viens noraidīts, viens atsaukts. Lauku atbalsta dienestam vērtēšanai nodoto projektu kopējais rezervētais publiskais finansējums - EUR 222 886,56. Ieceres atbalstītajos projektos: Ražošanas uzsākšana – dabīgās augu tējas siev...
Lasīt visu

Labāka sadarbība ar pašvaldību – fokusa grupas Partnerības “Daugavkrasts” vadībā

Programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros īstenotajā projektā “Partnerības Daugavkrasts kapacitātes stiprināšana jaunas funkcijas attīstībai” šopavasar ir notikušas divas fokusa grupas, kurās sarunu rosināja Providus vadošā pētniece Līga Stafecka. Pirmā fokusa grupa pulcināja NVO pārstāvjus un aktīvos iedzīvotājus, bet otrajā pētnieces rosinātajā diskusijā iesaistījās Ķekavas novada domes vadītājs, deputāti un pašvaldības darbinieki. Līga Stafecka izstrādās vadlīnijas politikas dokumentam par NVO sektora kontaktpunktu vienotajā Ķekavas nov...
Lasīt visu

Mežiniekos uzsākta jauna projekta realizācija, lai stiprinātu apkaimes kopienu un iedzīvotāju piederības sajūtu

Biedrība “Mežinieku apkaimes attīstībai” pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda (SIF)  finansiālam atbalstam no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, 2022. gada februārī uzsāka projekta “Nākamais secīgai solis Mežinieku kopienas attīstībā” īstenošanu. Projekta mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti vietējā līmenī un sekmēt pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju un attīstību, tai skaitā veicinot iedzīvotāju iesaisti, savstarpējo sadarbību, piederības sajūtu konkrētajai apkaimei, tās vērtībām. 2021. gadā Mežinieku ...
Lasīt visu
Arhīvs