Padome

Padomes funkcijas, pienākmi un atbildība noteikta STATŪTOS.

Informācija par jaunizveidotās  Padomes struktūru tiks ievietota pēs Stratēģijas labojumu veikšanas un apstiprināšanas.

Valde

Valdes priekšsēdētājs – Māris Ozoliņš
Valdes loceklis – Kristīne Danovska