Padome

Padomes funkcijas, pienākmi un atbildība noteikta STATŪTOS.

1. ELFLA Padomes priekšsēdētāja

Astrīda Vītola (Ķekavas novada pašvaldība)

2. ELFLA Padomes locekļi:

Ilgvars Bite (z/s „Valmoniras”)
Ingus Fjodorovs (biedrība „Ķekavas novada jauniešu padome”)
Vita Timermane (biedrība “Doles Saviesīgā biedrība”)
Edvīns Šusts (SIA „Priedmalas T”)
Raimonds Brencis (biedrība “Zaļā līdaciņa”)
Andra Vanaga (biedrība “Solis tuvāk”)

Valde

Valdes priekšsēdētājs – Māris Ozoliņš
Valdes loceklis – Kristīne Danovska