Yearly Archives: 2010

LEADER – Normatīvā bāze

Ministru kabineta 2008. gada 7. jūlija noteikumi Nr. 515 ar grozījumiem 07.07.2008. MK noteikumi Nr. 515 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai” ar grozījumiem: 28.04.2009. […]